Cadru Afir

Teritoriu

Teritoriul GAL Podu Înalt Vaslui este situat in Regiunea de Nord-Est a României, în centrul judeţului Vaslui. Din GAL fac parte 16 UAT, situate de o parte şi de alta a râului Bârlad, între municipiile Vaslui şi Bârlad: Albeşti, Alexandru Vlahuţă, Banca, Bogdana, Bogdăneşti, Bogdăniţa, Costeşti, Deleni, Epureni, Lipovăţ, Muntenii de Jos, Roşieşti, şuletea, Viişoara, Vutcani şi Zorleni. Suprafaţa insumată a teritoriilor celor 16 UAT este de 1087,68 kmp . Teritoriul GAL este traversat Nord-Sud de drumul European E 581(Bârlad-Crasna) şi drumul naţional DN 24(Crasna-Vaslui) cât şi de calea ferată ce leagă municipiile Bârlad, Vaslui şi Iaşi. Cele mai apropiate aeroporturi se află în Iaşi şi Bacău.

Harta teritoriului GAL Podu Inalt Vaslui